تجربیات یک مهندس برق
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد امین مصلایی - ۱۳۸٥/٧/۱۱

در کلکسیون امکانات میکروکنترلرهای جدید مثل AVR و PIC ، مبدل A/D آنها بیش از همه خودنمایی می کند.چرا که امکان ارتباط دنیای دیجیتال پردازنده را با دنیای آنالوگ بیرون فراهم آورده است.اما هنوز یک کاستی وجوددارد و آن این است که این ارتباط یکطرفه است.همانطور که می دانید مبدل A/D وسیله تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال است.چنانچه بخواهید عکس این عمل را انجام دهید،یعنی اعداد دیجیتال میکروکنترلر خودرابه مقادیرآنالوگ تبدیل کنید،احتیاج به مبدل D/A دارید که متاسفانه در این دو خانواده (AVRوPIC) موجودنیست.برای حل این مشکل در صدد برآمدم تا این مقاله را برای ارائه راه حلی جهت حل این مشکل بنویسم.


ادامه مطلب ...
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :